EDF składa polskiemu rządowi niewiążącą ofertę wstępną na budowę w Polsce od 4 do 6 reaktorów EPR o łącznej mocy od 6,6 do 9,9 GWe.

13 października 2021 r. firma EDF złożyła rządowi polskiemu niewiążącą ofertę wstępną na kompletną realizację w Polsce w formule „pod klucz” od czterech (4) do sześciu (6) reaktorów EPR, zapewniających łączną moc zainstalowaną odpowiednio od 6,6 do 9,9 GWe, w dwóch (2) lub trzech (3) lokalizacjach.

Oferta wstępna obejmuje wszystkie kluczowe parametry programu takie jak konfiguracja elektrowni, organizacja przemysłowa, plany rozwoju lokalnych łańcuchów dostaw, szacunkowy kosztorys i harmonogram.

Oferta ma na celu spełnienie celów Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przyjętego przez polski rząd w październiku 2020 r. Kładzie ona fundament pod strategiczne polsko-francuskie partnerstwo mające na celu wsparcie ambitnego polskiego planu transformacji energetycznej, zgodnego z europejskimi celami neutralności klimatycznej.

 

EDF otwiera w Warszawie biuro obsługujące przygotowanie oferty EDF na realizację od 4 do 6 reaktorów EPR w Polsce i wyznacza Thierry'ego Deschaux na jego Dyrektora Generalnego

12 lipca 2021 r. firma EDF ogłosiła otwarcie w Warszawie biura, którego praca w całości poświęcona będzie wsparciu przygotowania szczegółowej oferty w dziedzinie energetyki jądrowej przeznaczonej dla rynku polskiego. Decyzja o zakotwiczeniu działalności EDF związanej z sektorem jądrowym w Warszawie potwierdza długoterminowe zaangażowanie EDF w realizację polskich ambicji w tej dziedzinie. O decyzji poinformowano podczas konferencji prasowej, w jakiej uczestniczyli ambasador Francji JE F. Billet oraz wysoki przedstawiciel rządu francuskiego ds. współpracy jądrowej z Polską Philippe Crouzet, którzy wyrazili pełne poparcie Francji dla oferty na budowę od 4 do 6 reaktorów EPR w Polsce, koordynowanej przez EDF.

Na szefa nowego biura firma EDF wyznaczyła pana Thierry'ego Deschaux, który będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego. W ciągu 14 lat kariery zawodowej w Polsce w ramach różnych spółek zależnych EDF, w tym Dalkia Polska, w której do teraz piastował stanowisko prezesa zarządu, Thierry Deschaux zyskał głęboką wiedzę o polskim sektorze energetycznym na wszystkich etapach jego transformacji od zaopatrzenia w węgiel przez budowę elektrociepłowni po zarządzanie systemami ciepłowniczymi i rozwój usług energetycznych. Thierry Deschaux pracował także przez 15 lat w jądrowym pionie EDF we Francji, w działach związanych z projektowaniem, eksploatacją i utrzymaniem ruchu, a także strategią zakupów oraz negocjacją dużych zamówień na paliwo jądrowe.