Wsparcie dla Programu polskiej energetyki jądrowej, jednego z najambitniejszych w Europie

Oferta wstępna EDF

 • od 4 do 6
   

  bloków EPR

 • od 6,6 do 9,9
  GWe

  bezemisyjnych mocy wytwórczych

 • od 25% do 37%
   

  przewidywanego zużycia energii elektrycznej w Polsce w roku 2035

 • od 36 do 55
  milionów ton

  unikniętych emisji CO2 rocznie

Poprzez ofertę wstępną złożoną w dn. 13 października 2021 r. EDF proponuje Polsce w pełni zintegrowane podejście obejmujące prace projektowe, zakup urządzeń, budowę, rozruch oraz wsparcie eksploatacji dla 4 bloków z reaktorami EPR z opcją na 2 kolejne, wraz z usługami szkoleniowymi i wsparciem technicznym.

Oferta ta w sposób konkurencyjny realizuje cele strategiczne PPEJ związane z zapewnieniem niezależności energetycznej, realizacją ambicji bezemisyjności oraz wsparciem rozwoju polskiej gospodarki.

Tworzenie wartości dla Polski

Projekt EDF EPR w Polsce będzie generować korzyści ekonomiczne dla polskiej gospodarki w całym okresie realizacji i podczas kolejnych 60 lat eksploatacji i utrzymania ruchu Programu polskiej energetyki jądrowej. W całej Polsce w fazie budowy od 4 do 6 bloków EPR powstaną tysiące miejsc pracy. Program doprowadzi także do powstania licznych pochodnych miejsc pracy w gospodarce lokalnej w rejonie lokalizacji elektrowni.

Szyta na miarę oferta budowy zasobów ludzkich

EDF zapewnia swoim klientom właściwe wsparcie umożliwiające im nabycie niezbędnych umiejętności i uzyskanie samowystarczalności w sektorze jądrowym:

 1. EDF zapewnia swoim klientom wszechstronne wsparcie aż do momentu uzyskania przez nich całkowitej niezależności w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich (wsparcie w opracowaniu właściwej strategii, symulowaniu scenariuszy identyfikujących możliwe zakłócenia oraz intensyfikacji rekrutacji we właściwym czasie).
 2. EDF realizuje szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnego projektu, skorelowane z harmonogramem jego realizacji przy pomocy przeszło 650 wykwalifikowanych zawodowych instruktorów oraz 35 ośrodków szkoleniowych.
 3. EDF może wspomóc właściciela/operatora elektrowni jądrowej w ustanowieniu w jej obrębie ośrodka szkoleniowego z pełnozakresowym symulatorem w każdym obiekcie.
 4. Poprzez swoją Akademię Dostawców EDF oferuje specjalistyczne szkolenia pozwalające na zapoznanie się z wymaganiami technicznymi i jakościowymi niezbędnymi, by zostać kwalifikowanym dostawcą działającym na rzecz elektrowni jądrowych EPR (wprowadzenie do technologii EPR, kultura bezpieczeństwa jądrowego, wprowadzenie do norm i standardów, omówienie specyfikacji technicznych i wymogów jakościowych itd.).
 5. EDF może także podzielić się swoim długim doświadczeniem we wspieraniu klientów w procesie budowy potencjału ludzkiego.