Pełna gama technologii reaktorów generacji III+ spełniająca potrzeby naszych klientów

Kształtowanie bezemisyjnej przyszłości przy pomocy najnowocześniejszych technologii reaktorów generacji III+ i powiązanych usług

EPR: sprawdzona i solidna technologia w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie na energię

 • 1650
  MWe

  Moc bloku netto

 • ≥ 60
  lat

  Okres eksploatacji

 • ≥ 90
  %

  Dyspozycyjność

 • 12 - 24
  miesięcy

  Cykl pracy reaktora

Reaktor EPR

Reaktor EPR, charakteryzujący się największą mocą na świecie, został skonstruowany w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz zoptymalizowane parametry techniczne, ekonomiczne i środowiskowe.

EPR1200, reaktor EPR średniej wielkości

EPR1200 dostosowany jest do różnorodnych EPR1200, w pełni oparty o dogłębnie sprawdzoną technologię EPR, łączy moc 1200 MWe (zamiast 1650) z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz zoptymalizowanymi parametrami technicznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi.

EPR1200 dostosowany jest do różnorodnych warunków lokalizacyjnych i systemowych.

 • 1200
  MWe

  Moc bloku netto

 • ≥ 60
  lat

  Okres eksploatacji

 • ≥ 90
  %

  Dyspozycyjność

 • 12 - 24
  miesięcy

  Cykl pracy reaktora

Reaktor EPR: nowoczesny, bezpieczny, niezagrażający środowisku

Wykorzystujący w swojej konstrukcji wieloletnie doświadczenia eksploatacyjne EPR jest jedynym europejskim reaktorem jądrowym generacji III+.

Solidność

Sprawdzona konfiguracja techniczna wynikająca z 60 lat doświadczenia i dojrzałości technologii reaktorów wodnych ciśnieniowych (PWR)

Francuski sektor jądrowy korzysta z doświadczeń m.in. francuskiego Komisariatu ds. Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA) czy firm Framatome i Orano, a także wiedzy eksperckiej francuskiego Instytutu Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego (IRSN) oraz francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jądrowe jest naszym najwyższym priorytetem i odgrywa kluczową rolę w całej naszej działalności.

Technologia generacji III+ oparta o najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz wysoką odporność:

 • homologowana już przez cztery uznane służby dozoru jądrowego, w tym 3 europejskie: we Francji, Wlk. Brytanii, Finlandii oraz w Chinach;
 • projekt uwzględniający ekstremalne zagrożenia zewnętrzne;
 • wymagania wynikające z wniosków z katastrofy w Fukushimie uwzględnione w konstrukcji;
 • projektowa odporność na ciężkie awarie: bardzo niska częstotliwość ciężkich awarii.

Konkurencyjność

Doskonałe wskaźniki eksploatacyjne z dyspozycyjnością przekraczającą 90%

Niezrównana elastyczność dzięki możliwości nadążania za obciążeniem: przewidziana projektem możliwość zmiany mocy o maksymalnie 80% w ciągu 30 minut dwa razy na dobę

Źródło sterowalne dostępne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na każde żądanie

Wysoki stopień lokalizacji dostaw wzmacniający polską gospodarkę

Przyjazny środowisku

Bezemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej pozwalające uniknąć emisji 10,3 mln ton CO2 rocznie na każdy reaktor

Ochrona bioróżnorodności dzięki ograniczonej wielkości obiektu, wynikającej z wysokiej gęstości energii

NUWARD™: Całkowicie zintegrowany reaktor SMR

Dla zastosowań wymagających niższego zapotrzebowania na moc firma EDF połączyła siły i kompetencje z partnerami z przemysłu i energetyki, aby opracować technologię SMR: NUWARD™.

Przy mocy 340 MWe netto (2 reaktory po 170 MWe każdy) instalacja NUWARD™ wykorzystuje dziesięciolecia doświadczeń z wykorzystania sprawdzonej technologii PWR oraz 50 lat doświadczeń w wytwarzaniu energii elektrycznej, projektowaniu reaktorów, ich industrializacji i budowie.

Przy pomocy SMR NUWARD™ EDF odpowiada na szereg potrzeb, takich jak:

 • zastępowanie przemysłowych bloków węglowych o mocy 300-400 MWe
 • elektryfikacja oddalonych miejscowości
 • zasilanie obiektów przemysłowych lub infrastruktury słabo powiązanej z systemem elektroenergetycznym

Charakteryzująca się wysoką elastycznością technologia NUWARD™ może służyć także do innych zastosowań, takich jak wytwarzanie wodoru, ciepłownictwo lub odsalanie wody morskiej.

NUWARD™ wejdzie na tworzący się rynek małych reaktorów modułowych w latach 30. XXI wieku, przy czym EDF planuje zbudowanie referencyjnego SMR NUWARD™ we Francji do roku 2030.

Więcej informacji

Budowa długoterminowego partnerstwa

EDF zarządza całym cyklem życia elektrowni jądrowej

 • PROJEKTOWANIE

 • REALIZACJA

 • EKSPLOATACJA

 • LIKWIDACJA

EPR dla Europy: korzyści z uczestnictwa w Europejskiej sieci elektrowni EPR

Jako że Europa znajduje się w centrum strategii Grupy, EDF obecnie zaangażowany jest w rozwój kilku projektów elektrowni EPR w Europie i dąży do powiększenia ich liczby. Polska będzie zatem mogła skorzystać z korzyści związanych z efektem skali oraz szybszego uczenia się, co zabezpieczy terminową realizację inwestycji.

Projekty EPR w Europie od EDF