Za przykład może służyć Francja, która zdecydowała się na stworzenie dużej floty elektrowni jądrowych, co wzmocniło jej gospodarkę i przyczyniło się do osiągnięcia celów klimatycznych.

 •  
  360.7
  TWh

  Bezemisyjna energia elektryczna ze źródeł jądrowych*

 •  
  > 220
  tys. pracowników

  Pracownicy sektora jądrowego we Francji*

  *Dane za 2021 r.

 • Ok.
  300
  mln ton

  Uniknięte co roku emisje CO2 we Francji*

Dzięki bezemisyjnemu wytwarzaniu energii elektrycznej sektor jądrowy wnosi duży wkład w transformację energetyczną oraz przyczynia się do spełnienia ambicji w zakresie osiągnięcia bezemisyjności netto w 2050 roku, jednocześnie zapewniając krajowi niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Przyczynia się także do rozwoju kraju, tworząc przeszło 220 tys. miejsc pracy w sektorze jądrowym we Francji w 3000 przedsiębiorstw różnej skali. Jest to trzeci co do wielkości sektor przemysłu we Francji.

Energetyka jądrowa: ważny czynnik w dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej

Zatrudniając 50 tys. osób tylko w części jądrowej, EDF stworzył park elektrowni jądrowych stanowiących 71% mocy zainstalowanej i wytwarzających 88% energii elektrycznej we Francji.

EDF z wielkim zadowoleniem przyjmuje podaną przez prezydenta Francji E. Macrona w dniu 10 lutego 2022 r. informację o uruchomieniu programu budowy 6 reaktorów EPR2 we Francji do 2050 roku, z potencjalnym rozszerzeniem o 8 kolejnych. Decyzja ta potwierdza, że energetyka jądrowa, obok energii odnawialnej, będzie odgrywała wielką rolę w realizacji celów klimatycznych Francji, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju kraju i jego niezależności energetycznej.

EDF jest głęboko zaangażowany we wspieranie strategii dekarbonizacji i gotowy jest do implementacji strategii francuskiego rządu.