Rygorystyczny proces kwalifikacji EDF

Proces lokalizacji dostaw skonstruowany jest tak, by poddawać ocenie zdolność przedsiębiorstwa do zostania potencjalnym dostawcą konkretnego produktu lub usługi na rzecz EDF.

Proces lokalizacji dostaw jest kluczowym warunkiem podpisania, a następnie zrealizowania umowy zgodnie z oczekiwaniami EDF:

 • 1. WYSZUKIWANIE

  Zainicjowanie pierwszych spotkań

  Wysłanie kwestionariuszy zapytań o informacje (RFI)

 • 2. SELEKCJA WSTĘPNA

  Wstępna selekcja dostawców na podstawie analizy odp. na RFI

  Wstępny audyt dostawców z informacją zwrotną

 • 3. KWALIFIKACJA WSTĘPNA

  Wdrożenie planu rozwoju, w tym szkoleń i warsztatów technicznych

  Przeprowadzenie prób kwalifikacyjnych produktów lub procesów stosownie do potrzeb

  Wysłanie wzorcowego zapytania ofertowego w celu szczegółowej oceny technicznej

 • 4. KWALIFIKACJA

  Kwalifikacja dostawcy przed podpisaniem umowy (lista zatwierdzonych dostawców)

Podejście oparte na współpracy, wykorzystujące zdobyte doświadczenie w celu przygotowania nowych uczestników do wyzwań związanych z realizacją elektrowni jądrowej

Szkolenie w stosowaniu nowych norm

Stopniowane podejście do wymagań jakościowych

EDF stosuje podejście stopniowane w zależności od urządzeń, jakich dotyczy zamówienie:

Klasa bezpieczeństwa Wymagania techniczne
Urządzenia ciśnieniowe
Wymagania techniczne
Urządzenia elektryczne
Wymagania jakościowe
1. Klasa bezpieczeństwa (Jądr.) Klasa 1:
RCC M Volume B
RCC-E ISO 9001 rozszerzone o szczególne wymogi sektora jądrowego / w oparciu o ISO 19443
2. Klasa bezpieczeństwa (jądr.) Klasa 2:
RCC-M Volume C
RCC-E ISO 9001 rozszerzone o szczególne wymogi sektora jądrowego / w oparciu o ISO 19443
3. Klasa bezpieczeństwa (jądr.) Klasa 3:
RCC-M Volume D
RCC-E ISO 9001 rozszerzone o szczególne wymogi sektora jądrowego / w oparciu o ISO 19443
Poza klasą Normy ISO / ASME VIII (ISO 9001 silnie zalecane)

Filozofia RCC

*Standardy RCC („Regulation and Contruction Code”) autorstwa AFCEN przedstawiają szczegółowe i praktyczne zasady projektowania, wykonywania oraz utrzymania ruchu elementów wykorzystywanych w przemysłowych lub doświadczalnych obiektach jądrowych. Standardy RCC uwzględniają ciągłą ewolucję sektora jądrowego, jednocześnie dążąc do wprowadzenia standaryzacji o zasięgu globalnym. W celu promowania standardów RCC organizowane są poświęcone im programy szkoleń.

 • ZROZUMIENIE

  filozofii RCC

 • PRZYGOTOWANIE

  do szczególnych wymogów projektu

 • PRZEWIDYWANIE

  zapisów specyfikacji technicznych

 • WEJŚCIE

  na listę możliwych dostawców urządzeń pomocniczych wyspy jądrowej

Wymagania w zakresie systemów jakości i zarządzania

EDF oczekuje od dostawców zgodności z normą ISO 19443

 • ISO 19443 – 2018 to nowa norma stworzona dla branży jądrowej. Jest stosowana do produktów i usług istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego (ITNS).
 • Cele normy to wsparcie dostawców w:
  • lepszym zrozumieniu wymogów jakościowych branży jądrowej;
  • międzynarodowej standaryzacji wymagań jakościowych:
   • wytycznych MAEA,
   • przepisów krajowych,
   • standardów branży jądrowej,
   • norm ISO.
 • Norma stanowi rozszerzenie wymagań ISO 9001:2015.

Jesteście Państwo zainteresowani dostawami na rzecz EDF?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zainteresowania przystąpieniem do procesów EDF związanych z Programem EPR w Polsce prosimy o kontakt z zespołem zarządzającym łańcuchem dostaw oraz strategią lokalizacji dostaw:
Kontakt