Długoterminowa współpraca z wybranymi polskimi dostawcami

EDF postrzega lokalizację dostaw jako czynnik wspierający rozwój wykwalifikowanych zasobów oraz polskiej gospodarki.

Zaangażowanie polskich podmiotów przyniesie także korzyści dla samej inwestycji i pomoże w uzyskaniu konkurencyjności na skalę globalną.
Polscy dostawcy mogą wypracować możliwości wejścia na nowe rynki, w szczególności związane z innymi projektami opartymi na technologii EPR na całym świecie.

Opierając się na sile i dojrzałości polskiego przemysłu EDF poczynił już w ciągu ostatniej dekady istotne kroki w kierunku lokalizacji dostaw oraz rozwoju umiejętności. Dzięki temu EDF uzyska możliwość zapewnienia znacznego udziału dostaw lokalnych:

  • Przeszło 60 polskich przedsiębiorstw zostało już wstępnie zakwalifikowanych przez EDF. Dotyczy to w szczególności sektora wytwórczego urządzeń mechanicznych, który jest obszarem szczególnie silnym w polskim przemyśle. Poszukiwane są dalsze firmy, szczególnie w obszarze robót budowlanych, prac montażowych i usług projektowych.
  • 10 konferencji dla dostawców zorganizowanych w całej Polsce, planowane są kolejne.
  • Ciągle powiększanie polskiej bazy przemysłowej dla projektów EPR zgodnie z celami PPEJ.

Jesteście Państwo zainteresowani dostawami na rzecz EDF?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zainteresowania przystąpieniem do procesów EDF związanych z Programem EPR w Polsce prosimy o kontakt z zespołem zarządzającym łańcuchem dostaw oraz strategią lokalizacji dostaw:
Kontakt