Ilość pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie  *
Obszar(y) działalności (wskazać maksymalnie 3)  *
Czy przedsiębiorstwo uczestniczyło, bezpośrednio lub pośrednio, w projekcie z branży jądrowej?  *
Czy przedsiębiorstwo realizuje prace dla poniższych sektorów przemysłu? (możliwy wybór wielu odpowiedzi)

* Champs obligatoires